Index:

Hip/ Elbows

  Mentally tested

                             Hip/Elbows

 
 
 
 
Undersöknings datum   Veterinär / Klinik Resultat
2006-08-25   Veterinärkliniken Prima Liv Ab HD grad A    
2006-08-25   Veterinärkliniken Prima Liv Ab artros ua (0)    
 
 
 
                                                          Fulltandad
 
                      
 
 
 

Mentalbeskrivning

Tillfälle Sbk Höganäs

Provdatum 2006-08-19

Beskrivare Stellan Carlsson

Provålder 549

Status MH genomförd , skott 3

 

 
 
 

 

1

2

3

4

5

1a
KONTAKT
hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggaoch drar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla.

1b
KONTAKT
samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. Hoppar, gnäller.

1c
KONTAKT
hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, tar ev. kontakt med föraren.

Accepterar. Är neutral.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.

2a
LEK
leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mkt aktivt, startar mkt snabbt.

2b
LEK
gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

2c
LEK
dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.

3a
JAKT
förföljande 1

Startar ej.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.


förföljande 2

Se förföljande 1 ovan.

 

 

 

 

3b
JAKT
gripande 1

Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet minst 3 sek.


gripande 2

Se gripande 1 ovan.

 

 

 

 

4
AKTIVITET

Är ouppmärksam. Ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt.-höjningar.

Är uppmärksam men ngt. orolig, vandrar runt och nosar.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a
AVST.LEK
intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Intresserad, följer fig. utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b
AVST.LEK
hot/agg

Inga skall eller morrningar.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1a del.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1a och 2a del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1a del.

Visar hotbeteenden under mom. 1a och 2a del.

5c
AVST.LEK
nyfikenhet

Går ej fram till fig. Ointresserad.

Går fram närfig. pratar eller bollar med förem.

Går fram när fig.ger sig till känna.

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till fig. utan hjälp.

5d
AVST.LEK
leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e
AVST.LEK
samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv.

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a
ÖVERASKN.
rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b
ÖVERASKN.
hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c
ÖVERASKN.
nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d
ÖVERASKN.
kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, eller liten tempoväxl, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxl. vid första passgen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e
ÖVERASKN.
kvarstående intresse

Inget intresse för overallen.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a
LJUDKÄNSL.
rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b
LJUDKÄNSL.
nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c
LJUDKÄNSL.
kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, el liten tempoväxl. eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxl. vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d
LJUDKÄNSL.
kvarstående nyfikenhet

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfällen.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan minst två tillfälle.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller flera passager.

8a
SPÖKEN
hot/agg

Visar inga hotbeetenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b
SPÖKEN
kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c
SPÖKEN
rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d
SPÖKEN
nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

8e
SPÖKEN
kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a
LEK 2
leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b
LEK 2
gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

10
SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Avtagande reaktioner på skott / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet.

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.